PDF ny

Här Kommer några bra PDF

Priskuranter och kataloger

Svenska

NordiskaVerktygsaffaren17 Nordiska Verktygsaffären, Göteborg No17
NordiskaVerktygsaffaren17Pris Prislista till Nordiska Verktygsaffären, Göteborg No17
Naasverktygsforsaljning E. A. Bergs katalog för tänger till den amrikanska marknaden.
P1070109 E. A. Bergs katalog för tänger till den amrikanska marknaden.
P1070109 Några sidor från en katalog om Bahco stämjärn från 1965.
P1070109 Ett gammalt beställnings blanket för Eskilstuna Jernmanufaktur Aktiebolag.Från 1899.
P1070109 Katalogen ”Snickeriverktyg” från E.A.Berg/Bahco från 1973.
P1070109 Ordningsregler för E.A Berg och en kort historia om företaget från 1949.
P1070109 Priskurant från Erik Anton Berg. År 1896.
P1070109 Priskurant från Erik Anton Berg. År 1896.
SlöjdskolorJernmanufaktur ”Prislista Öfver Svenska Verktyg för slöjdskolor” från Eskilstuna Jernmanufaktur Aktiebolag år 1896 .

Amrikanska

P1070109 Sargent katalog med många olika verktyg på 250 sidor från 1911
P1070109 Prislista från The Arrowmammett Works med trähyvlar. År 1858
P1070109 Katalog från Mack & CO med Trähyvlar och andra verktyg. Ca år 1910
P1070109 Katalog från Charles H. Smith med snickerimaskiner. Fina bilder. År 1870
P1070109 Katalog från Hartford Clamp Co med olika tvingar och knektar. År 1925
P1070109 Katalog från Hickok. Maskiner och verktyg till bokbinderi. Ca år 1920
P1070109 Verktygs katalog från John H. Graham & Co. Ca år 1920
P1070109 Katalog från L.& I. J. White med olika eggverktyg. Ca år 1905
P1070109 Katalog från Luther`s tool grinders med olika slipmaskiner. Ca år 1920
P1070109 Millers Falls Catalog. Från 1912.
P1070109 Millers Falls Catalog. Från 1904.
P1070109 Katalog om Stanley No 45.
UnionPlanes Union MFG Co katalog från 1905.

Holländska

P1070109 Hyvelkatalog från den Holländska firman Jos. Harm Ca år 1900

Engelsk

P1070109 William Marples & Sons. Stor katalog med många olika verktyg. Från 1938
P1070109 Woodworkers tolls and machines catalogue No 25. Grossisten Richard Melhuish. Från ca 1925

Franska

P1070109 Peugeot katalog från 1938

Tyska

P1070109 Ulmia hyvelkatalog från 1937.

Böcker

P1070109 Boken ”E.C Emmerich’s Complete book of woodworking tools.” Bok om trähyvlar och vad man ska tänka på när man hyvlar. Från E.C.E Woodworking tools på engelska.
P1070109 Boken ”How To make woodwork tools.” Gör egna verktyg i trä.
Eskilstuna historia Delar avboken ”Beskrivning över Eskilstuna med omnejd”.
Fernissboken En bok om allt man behöver veta om Fernissa.
ObergsFilar Några ord om Öbergs Filar.
Skruvgangor Uppsats om ”Tillverkning av skruvgängor i trä med snedtyg” av Maria Grönberg.
UpplysningarochRad Upplysningar och råd beträffande sötsel,slipning och bryning av eggverktyg. Utgiven av E.A. Berg år 1937.
Verktyg En gammal bok olika verktyg från Sheffield utgiven år 1816.

Patent

Patent119368 Patent för en Fashyvel från 1945.
Patent126347 Patent för en Fashyvel från 1949.
patent130551 Patent för en Fashyvel från 1950.
Patent58333 Patent på ”Handhyvel med moterdrivet roterande verktyg” En rolig blandning av rubank och en handöverfräs.
Patent26819 Patent på ”Hyfvel, omställbar till olika slag af hyfling” från 1907.
Patent102403 Patent på Masonitehyvel från 1939.
Patent112475 Patent på Masonitehyvel från 1940.
Patent48276 Patent på ”Anordning vid hyvlar för framställning av krusade träspånor” från 1920.
Patent154637 Patent på ”Anordning för fastspänning av utbytbara skärstål” från 1953.
Vikingsagar Patent på och reklam på en Dragsåg från tillverkaren Aktiebolaget Lidköpings Vikingsågar, år 1927