Svenska hyvelstål

Eskilstuna
Det fanns väldigt många olika tillverkare av hyvlar och hyvelstål i Eskilstuna. Jag har försökt att hitta information om det men det är svårt för att det är nästan inga som finns kvar idag. De flesta fanns i Eskilstuna eller hade anknytningar till staden.

Eskilstuna jernmanufaktur AB
Eskilstuna jernmanufaktur AB, senare Jernbolaget grundades 1868 i Eskilstuna. Det tillverkade knivar av olika slag, både till träbearbetning och inom matlagning. Köksvågar, dörrstängare rakknivar. Väldigt brett sortiment. De sålde hyvlar under namnet Anchor. Man hade det kända ankare med ett stort E i som märke på sina produkter.

Memo, Bison och ACO
Memo är en förkortning av metallmodeller. Företaget grundades 1947 i Eskilstuna. Man tillverkade hyvlar i eget namn men också för andra leverantörers räkning. Bahco och EPA-varuhusen var några av kunderna. EPA-varuhusen sålde hyvlar under namnet Bison. På 1970 talets början fick Memo ekonomiska bekymmer och hyveltillverkningen övertogs av Andersson och Co från Eskilstuna som tillverkade och sålde hyvlarna under namnet ACO.

Sandviken AB
Företaget grundades 1862 under namnet Sandvikens Jernverks AB av Göran Fredrik Göransson som först i världen lyckades använda Bessemermetoden vid stålframställning i industriell skala. Sonen Anders Henrik Göransson var VD 1868-1910. Verksamheten inriktades tidigt på hög kvalitet och vidareförädling. Borrstål för bergborrning fanns på produktprogrammet redan på 1860-talet. Introduktionen på Stockholmsbörsen skedde 1901. Rostfritt stål började tillverkas 1921 och hårdmetall 1942. På 1950-talet började hårdmetallen utnyttjas även i metallbearbetning. År 1951 startades produktion av hårdmetallverktyg i Gimo. Under 1960-talet genomfördes ett omfattande investeringsprogram vid huvudanläggningarna i Sandviken. 1972 ändrades företagsnamnet till Sandvik AB. En decentraliserad organisation med moderbolag, separata affärsområden, regionala bolag och servicebolag infördes 1984. 1992 tog AB Sandvik över Bahco Tool-gruppen . Men Sandvik ägandet varar bara en kort period. Sandviken hade även innan köpet av Bahco Tool-gruppen en liten tillverkare av handverktyg som sågar och snickeriverktyg. År 1999 sålde AB Sandvik sin handverktygets produktion till det amerikanska företaget Snap-On-Tools.

B & O Lidberg
Det kom många bra märken från Eskilstuna och B&O Lidberg är ett av de. Företaget grundades av två bröder Bernd och Oscar Lidberg 1862 i den lilla staden Rosenfors. Rosenfors är idag en stadsdel i Eskilstuna. De producerade alla möjliga saker av stål och järn. 1938 köptes de upp av Jernbolaget. Deras logga är en ros och den kommer från namnet Rosenfors.

Wilhelm Denninghoff
Han föddes den 5 februari den 1832 i Halver, Westfalen i Tyskland. 1854 invandrade till Sverige 1854 där han 1873 grundade firman Wilh. Denninghoff vid Östra Hamngatan 16 i Göteborg. Firman flyttade sin verksamhet 1882 till Östra Hamngatan 40. Där utvecklade han företaget till en ledande ställning inom järnmanufakturbranschen. Efter hans död 1905 övertog hustrun importgrossiströrelsen. År 1917 ombildades grossistfirman till aktiebolag, Wilh. Denninghoff AB. År 1928 öppnades ett avdelningskontor på Dannemoragatan 18 i Stockholm. Från 1931 återfanns verksamheten i lokaler på Spannmålsgatan 20-22. W.D. representerade som generalagent flera tyska, brittiska och amerikanska fabriker.

GGC
Lite osäker på informationen. GGC Gjuteri AB bildades 1921 troligtvis av en Gust Georg Carlsson. De tillverkade vattenpass, hyvlar, charkuteriformar, mm. 1955 ombildades de till aktiebolag. År 1978 köptes de upp av EBÖ AB ( nyvarande International Aluminium Casting Sweden AB.) Men sammanslagning av företagen fungerade inte optimalt och gjuteridelen på GGC avvecklades.