Övergångshyvel

Övergångs hyvel eller på engelska Transitional Plane. ”Transitional” betyder övergång och då syftar man på övergången från trä till järnhyvel. De är inte så vanliga men dyker upp ibland.