Böcker och häften

StanleyScrew Del ett om ”Stanley planes and screw threads.”
StanleyScrew Del två om ”Stanley planes and screw threads.”
P1070109 Boken ”E.C Emmerich’s Complete book of woodworking tools.” Bok om trähyvlar och vad man ska tänka på när man hyvlar. Från E.C.E Woodworking tools på engelska.
P1070109 Boken ”How To make woodwork tools.” Gör egna verktyg i trä.
Eskilstuna historia Delar avboken ”Beskrivning över Eskilstuna med omnejd”.
Fernissboken En bok om allt man behöver veta om Fernissa.
ObergsFilar Några ord om Öbergs Filar.
Skruvgangor Uppsats om ”Tillverkning av skruvgängor i trä med snedtyg” av Maria Grönberg.
HoppochFlamlister Examensarbete om ”Hopp- och Flamlister och deras maskinella tillverkning under 1600-1800-talet” av Josephine Erckrath.
UpplysningarochRad Upplysningar och råd beträffande sötsel,slipning och bryning av eggverktyg. Utgiven av E.A. Berg år 1937.
Verktyg En gammal bok olika verktyg från Sheffield utgiven år 1816.
Stamjarnet Stämnärnet – en litteraturstudie om ett handverktyg.