Gammal reklam

Hittade några fina gamla annonser som handlar om hyvlar. Många är från 1930-1950- talet. De flesta finns på Järnhandelns intresseförenings hemsida för arkivmaterial . Det finns många fler annonser om gamla verktyg och maskiner.