Håller på att flytta in i hus och snart blir hyvelmuseum verkligt. Har fått ett rum som ska byggas om till museum. Hyvelmuseum