Hyvelmodeller

Här finns det bilder och beskrivningar på olika hyvelmodeller. Det finns många olika hyvlar men de här är de vanligaste. Alla bilder är på hyvlar jag har.